Bistånd för demokrati

 

Kampen för demokrati måste fortsätta tills dess att den sista diktatorn har fallit. Sverige ska bidra till demokratisk utveckling i diktaturer. Det förutsätter ett generöst bistånd och en aktiv utrikespolitik. 

 

Enprocentsmålet i bistånd behövs och Alliansregeringen är den första regeringen som gett 1 % av BNI i bistånd under hela mandatperioden.

 

Frihandel skapar välstånd. EU bör genast riva sina tullmurar mot världens fattiga länder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

www.sarahkarlsson.se