Klimat, energi och miljö

 

Det behövs ekonomiska styrmedel som koldioxidskatt och utsläppshandel som grunden i den globala klimatpolitiken. Sverige måste verka för ett bindande globalt FN-avtal. Sverige ska vara en förebild på klimatområdet. Det går att kombinera kraftigt minskade utsläpp med en växande ekonomi som skapar jobb.

 

Jag vill inte ha ny kärnkraft men nya kraftverk måste få ersätta gamla. Jag accepterar att vi idag behöver kärnkraft för klara vår energiförsörjning utan att bli beroende av smutsig tysk kolkraft, ändliga oljeresurser och rysk gas. Förbudet mot forskning på kärnkraft som länge funnits var vansinnigt. När vi nu kan forska på kärnkraft kan vi hitta sätt att bättre nyttja det radioaktiva material som redan är anrikat. Och kanske även lösa problemet med generationslånga slutförvaringstider. Kärnkraften har egentligen inga större risker är olje och gas industrin, riskerna ser bara annorlunda ut. Ska vi klara av att möta klimathotet och samtidigt klara jobben och välfärden klarar vi oss i dagsläget inte utan kärnkraft.

 

Höj klimatbiståndet. Fattiga länder behöver hjälp för att hejda sina utsläpp.

 

     

www.sarahkarlsson.se