Vård och omsorg

 

Vården ska utgå från patientens behov. Är man inte nöjd med den vård man får ska man enkelt kunna byta vårdgivare. På så sätt skapar man ett system där vårdgivare som inte håller god kvalitet på den vård man utför väljs bort av patienterna och därmed sorteras ut eller tvingas till förbättringar för att locka patienter.

 

Valfriheten ska också gälla när man blir äldre och känner att man inte kan klara sig själv utan behöver hjälp och stöd i vardagen. Det ska vara självklart att man själv får välja utförare av hemtjänstinsatser och att man har möjlighet att välja bort en vårdgivare som man inte är nöjd med.

 

Har man en psykisk sjukdom eller ett psykisk funktionsnedsättning är man extra utsatt som individ. Detta ska självklart vården ta hänsyn till. Landstinget och den kommun man bor i ska självklart samverka för att erbjuda ett fullgått stöd.

 

 

 

 

         

www.sarahkarlsson.se